ปฏิทินกิจกรรม

                         “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี...

                        กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข ...

                       องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความเสี่ยง ณ องค์การสุราฯ...

นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง .......

                      สัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง...

              วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ...

                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งนำ Em ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน้ำเพื่อปรับสภาพนำ้และควบคุมยุง...