ปฏิทินกิจกรรม

                   วันที่  20  ธันวาคม  2561  คณะทำงานการจัดการด้านพลังงานได้เข้าร่วมสัมนาและได้รับมอบเกียรติบัตรในโครงการจัดทำโปรแกรมเพื่อการประเมิน...

                           ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย "ไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ"...

                         “วันปิยมหาราช” น้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 5 ครบ 108 ปี...

                        กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ลงนามบันทึกข้อตกลง (MOU) ความร่วมมือส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านการสาธารณสุข ...

                       องค์การเภสัชกรรม เข้าพบคณะทำงานโครงการพี่เลี้ยงบริหารความเสี่ยง ณ องค์การสุราฯ...

นายสมควร จารุสมบัติ รองผู้อำนวยการฝ่ายผลิต พร้อมด้วยพนักงานองค์การสุรา กรมสรรพสามิต สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมกิจกรรมทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง .......

                      สัมมนาพนักงาน ประจำปี 2561 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ณ จังหวัดระยอง...