ปฏิทินกิจกรรม

           นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาล ชั้นอุทธรณ์ ...

          นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พร้อมพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน...

พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด และ LDO กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)...

                  นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ส่งมอบผลิตภัณฑ์ L CLEAN เพื่อช่วยเหลือผู้ประภัยน้ำท่วม...

                 ในวันที่ 19 กันยายน 2562 องค์การสุรา กรมสรรพสามิต นำโดย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา...

กิจกรรมติดตามความร่วมมือในการต่อต้านการทุจริตในหน่วยงานรัฐวิสาหกิจ วันอังคารที่ 30 กรกฎาคม 2562 เวลา 13:00 – 15:00 น. ณ องค์การสุรา จังหวัดฉะเชิงเทรา...