ปฏิทินกิจกรรม

กิจกรรมประเมินแบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency)...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้ตระหนักถึงปัญหาการทุจริตคอร์รัปชั่น และมีความมุ่งมั่นในการป้องกัน...

ด้วยพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีแนวนโยบายพร้อมกำชับให้ทุกภาคส่วนร่วมกันป้องกันและแก้ไขปัญหาการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายสุนันท์ พูลธนกิจ มอบเจลแอลกอฮอล์ในกิจกรรม “พม. อาสา ร่วมทำหน้ากากผ้า สู้ไวรัสโควิด-19” ...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank...

องค์การสุราฯ มอบเจลล้างมือให้กับไปรษณีย์ไทย เดินหน้าสกัดไวรัส COVID – 19...

องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมอบเจลและแอลกอฮอล์แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย...