ปฏิทินกิจกรรม

                 วันที่  27  เมษายน  2561 คณะทำงานการจัดการด้านพลังงานองค์การสุราได้เข้าร่วมรับมอบเกียรติบัตร ...

              วันที่ 2 เมษายน 2560 ณ ห้องประชุมสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม มีพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ยาและเวชภัณฑ์ที่มีแอลกอฮอล์เป็นส่วนประกอบ ระหว่าง สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม กับ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ...

                 วันที่ 8 มีนาคม 2561 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ได้มอบชุดจ่ายแอลกอฮอล์เจลอัตโนมัติ แก่นายสุเมธ ดำรงชัยธรรม กรรมการผู้จัดการ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จำกัด ใช้ติดตั้งในอาคารศูนย์ราชการแจ้งวัฒนะ เพื่อให้บริการประชาชน รวมทั้งนำ Em ball สารสกัดจากใบยาสูบใส่บ่อน้ำเพื่อปรับสภาพนำ้และควบคุมยุง...

           วันที่ 6 มีนาคม 2561 ดร.ณรงค์ฤทธิ์ วงศ์สุวรรณ ผู้อำนวยการ อ.ส.ค.พร้อมด้วย นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ให้เกียรติร่วมลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) โดยความร่วมมือทั้ง 2 หน่วยงาน มีแนวทางวิจัยพัฒนาโดยนำน้ำนมที่เหลือจากการผ่านการตัดกล่องและชิม ( Sensory Test ) เพื่อนำมาผลิตเป็นแอลกอฮอล์นำไปใช้ในการฆ่าเชื้อโรคเครื่องมือ อุปกรณ์ ในห้องทดลองทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้แปรรูปผลิตภัณฑ์นมและในฟาร์มโคนม ตลอดจนนำไปใช้ทำความสะอาดเต้านมโค...

           องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" หนึ่งในกิจกรรมสำคัญขภายใต้แนวคิด "Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม" สำหรับโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น...

การอบรม โครงการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand...

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกสินค้า L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL, L CLEAN BALL ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน วิ่งไทยเดนมาร์ค ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค...