ปฏิทินกิจกรรม

           องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมกับ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย และมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ จัดโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" หนึ่งในกิจกรรมสำคัญขภายใต้แนวคิด "Our Rise ปลุกสปิริตให้สังคม" สำหรับโครงการ "เลือดไม่แบ่งสี" มีวัตถุประสงค์เพื่อรณรงค์เชิญชวนกลุ่มคนรุ่นใหม่ให้มาร่วมกันบริจาคเลือดเพิ่มมากขึ้น...

การอบรม โครงการปรับเปลี่ยนสู่องค์กรดิจิทัลเตรียมความพร้อมสู่ไทยแลนด์ 4.0 จัดโดยสถาบัน ICDL Thailand...

LDO ได้ร่วมเป็นสปอนเซอร์แจกสินค้า L CLEAN SPRAY, L CLEAN GEL, L CLEAN BALL ให้กับผู้ที่เข้าร่วมงาน วิ่งไทยเดนมาร์ค ณ ฟาร์มโคนมไทย-เดนมาร์ค...

  LDO ได้เข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในงาน ฉลอง ๘๓ ปี แห่งการสถาปนามหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และฉลอง ๓๐ ปี โรงพยาบาลธรรมศาสตร์ เฉลิมพระเกียรติ ...

งาน สุดยอด SMEs ส่งสุข ส่งท้าย ส่งความประทับใจ ตลาดคลองผดุงกรุงเกษม 2560...