ปฏิทินกิจกรรม

องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ (ขสมก.) ได้รับการสนับสนุนผลิตภัณฑ์สำหรับฆ่าเชื้อโรค“แอล เพียว 70” จากองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เพื่อให้พนักงานประจำรถนำไปใช้ทำความสะอาด...

                พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่าง การประปานครหลวง และ LDO กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง...

เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562 มีพิธีลงนามข้อตกลงความร่วมมือการเพิ่มประสิทธิภาพกระบวนการผลิตเอทานอล...

                 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม ...

           นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต ต้อนรับคณะผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตรผู้พิพากษาศาล ชั้นอุทธรณ์ ...

          นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พร้อมพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน...

พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่าง บริษัท ขนส่ง จำกัด และ LDO กรมสรรพสามิต เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 ณ อาคารสถานีขนส่งผู้โดยสารกรุงเทพ (จตุจักร)...

                  นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีวางพวงมาลา และพิธีถวายบังคม...