ขอความร่วมมือในการปฏิบัติตามนโยบาย "ไม่รับของขวัญในเทศกาลต่างๆ"