องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ร่วมงานพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน ณ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม

          นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต พร้อมพนักงานเข้าร่วมพิธีถวายผ้ากฐินพระราชทาน เมื่อวันศุกร์ที่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562  ณ วัดประดู่ จังหวัดสมุทรสงคราม