องค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มดอกไม้และถวายบังคม ณ สนามหลวง เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ

                 นายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เข้าร่วมพิธีถวายพานพุ่มและพิธีถวายบังคม เบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เนื่องในวันพ่อแห่งชาติ 2562 และเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ วันที่ 5 ธันวาคม ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง