พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือระหว่าง การประปานครหลวง และ LDO กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง

               พิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ ระหว่าง การประปานครหลวง และ LDO กรมสรรพสามิต ณ สำนักงานใหญ่การประปานครหลวง โดยมีนายปริญญา ยมะสมิต ผู้ว่าการประปานครหลวง และนายเชาวรัตน์ เชาวน์ชวานิล ผู้อำนวยการองค์การสุรา ร่วมพิธีรับมอบเครื่องจ่ายเจลแอลกอฮอล์อัตโนมัติ และผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ เพื่อเป็นการส่งเสริมการใช้ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ด้านสาธารณสุข เสริมสร้างสุขอนามัยที่ดี