องค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์ฆ่าเชื้อให้กับ ขสมก. เพื่อนำไปใช้ทำความสะอาดรถโดยสาร สร้างความมั่นใจชาว กทม. ป้องกันการแพร่เชื้อไวรัสโคโรนา