องค์การสุรา มอบเจลแอลกอฮอล์ให้ #ธพว. แจกจ่ายพนักงาน ป้องกันแพร่ระบาดเชื้อ COVID – 19

 

                       องค์การสุรา กรมสรรพสามิต โดยนายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหาร เป็นตัวแทนมอบเจลแอลกอฮอล์ ให้แก่ธนาคารพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมแห่งประเทศไทย (ธพว.) หรือ SME D Bank เพื่อนำไปแจกจ่ายให้แก่พนักงาน สำหรับใช้ทำความสะอาด ดูแลสุขอนามัยป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ในพื้นที่สำนักงานใหญ่ SME D Bank โดยมีนายสมานพงษ์ เกลี้ยงลำยอง รองกรรมการผู้จัดการ เป็นผู้รับมอบ