องค์การสุราฯ มอบเจลล้างมือให้กับไปรษณีย์ไทย เดินหน้าสกัดไวรัส COVID – 19

                  นายสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การสุรากรมสรรพสามิตมอบเจลแอลกอฮอล์ล้างมือให้กับ นายก่อกิจ ด่านชัยวิจิตร กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ไปรษณีย์ไทย จำกัด เพื่อมอบให้ที่ทำการไปรษณีย์ให้บริการแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ เพื่อสุขอนามัยและลดความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของไวรัส COVID – 19 ซึ่งไปรษณีย์ไทยตระหนักและมีมาตรการเข้มงวดในเรื่อง ความปลอดภัยของผู้ใช้บริการและประชาชน