องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมอบเจลและแอลกอฮอล์แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทย

                 คุณสุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารองค์การสุรา กรมสรรพสามิต และคุณภรภัทร สุขเจริญ ประธานสหภาพแรงงานรัฐวิสาหกิจองค์การสุรา กรมสรรพสามิต มอบผลิตภัณฑ์เจลและแอลกอฮอล์ทำความสะอาดมือ จำนวน 300 ขวด ให้แก่การทางพิเศษแห่งประเทศไทยโดย คุณทศานุช ธรรมโชติ รองผู้ว่าการฝ่ายบริหาร เป็นประธานรับ พร้อมกับ สร.กทพ.