องค์การสุรา กรมสรรพสามิตมอบเจลแอลกอฮอล์แก่ท่าอากาศยานดอนเมือง

                  น. ร.ท.สัมพันธ์ ขุทรานนท์ ผู้อำนวยการท่าอากาศยานดอนเมืองรับมอบผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจลทำความสะอาดมือแบบขวดปั๊ม จากนาย สุนันท์ พูลธนกิจ รองผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร องค์การสุรา กรมสรรพสามิต สำหรับนำไปวางให้บริการผู้โดยสารและผู้ใช้บริการ รวมถึงผู้ปฏิบัติงาน ณ บริเวณเคาน์เตอร์ประชาสัมพันธ์ บริเวณจุดตรวจค้น บริเวณศูนย์การขนส่งสาธารณะ ฯลฯ เพื่อใช้ทำความสะอาด ฆ่าเชื้อโรค เป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของโรค และช่วยสร้างความเชื่อมั่นให้กับผู้โดยสารและผู้ใช้บริการได้มั่นใจในเรื่องมาตรฐานด้านความสะอาดและความปลอดภัย