ธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย ปี 2561

20 เมษายน 2561

เปิดอ่าน

273

การดำเนินธุรกิจขององค์การสุราฯ ในปัจจุบัน

ปัจจุบันองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นผู้ผลิตและจัดจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์เพื่ออุปโภคและบริโภคแต่เพียงผู้เดียวในประเทศ ซึ่งส่งผลดีทางธุรกิจเนื่องจากมีคู่แข่งขันน้อย แต่ปัจจุบันองค์การสุราฯ มีปัญหาต่างๆ เช่น กำลังการผลิตไม่เพียงพอต่อการจำหน่าย ผลิตภัณฑ์ยังไม่มีความหลากหลาย การทำตลาดในประเทศยังจำกัดอยู่ที่กลุ่มลูกค้าเดิม

 

การเปลี่ยนแปลงของปัจจัยแวดล้อมที่ส่งผลต่อธุรกิจแอลกอฮอล์

ศูนย์วิจัยกสิกรไทยมองว่า ที่แผน AEDP 2558-2579 กำหนดเป้าหมายการใช้งานเอทานอลไว้ที่ 11.30 ล้านลิตร/วัน ดังนั้นอาจต้องหาวัตถุดิบอื่นเพิ่มเติมในการผลิตเอทานอลอีกราว 5.5 ล้านตัน เพื่อให้เป็นไปตามแผน               ปัจจุบันราคาน้ำมันดิบมีการเคลื่อนไหวในกรอบที่ไม่สูงเท่าในช่วงที่ผ่านมา น่าจะหนุนให้ความต้องการใช้น้ำมันสำเร็จรูปเติบโตต่อไปปัจจุบัน ดังนั้นการคงเป้าหมายการใช้งานเอทานอล ณ ระดับ 11.30 ล้านลิตรต่อวัน ประกอบกับการส่งเสริมให้ผู้บริโภคหันมาใช้น้ามัน E20 และ E85 มากขึ้น น่าจะเป็นแรงหนุนสำคัญให้การใช้งานเอทานอลเพิ่มขึ้นในระยะข้างหน้า

 

โอกาสและความท้าทายของนโยบายภาครัฐ (EEC) ที่กระทบต่อธุรกิจ

การขยายตลาดทั้งในและต่างประเทศให้มากขึ้น โดยเฉพาะกับผลิตภัณฑ์ที่มีมูลค่าเพิ่มสูง รวมทั้งวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์จากการใช้ประโยชน์จากแอลกอฮอล์เชิงพาณิชย์ร่วมกับหน่วยงานของรัฐ เอกชนและสถาบันต่างๆ         ให้มากขึ้น อาทิ องค์การเภสัชกรรม สวทช สานักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (NIA) ฯลฯ โดยอาจจะต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ มาจำหน่ายเพื่อสร้างรายได้ให้กับองค์การสุรา มีการหากลุ่มลูกค้าเป้าหมายใหม่ๆ ที่มีแนวโน้มจะใช้แอลกอฮอล์ในกระบวนการผลิตให้หลากหลายกลุ่มมากขึ้นเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตให้เพียงพอต่อความต้องการ (พยายามลดการจ้างผลิตให้น้อยที่สุด เพื่อลดต้นทุนการผลิตและควบคุมคุณภาพ)

 

คลิกดูรายละเอียดงานวิจัย

โพสล่าสุด

อยากรู้มั้ย? ทำไม แอล คลีน สเปรย์ และ แอล คลีน เจล ถึงบริสุทธิ์ ปลอดภัย ใช้ได้ทุกเพศทุกวัย...

รู้ทัน ไข้หวัดนก

4 กันยายน 2561

ไข้หวัดนก ถือเป็นอีกหนึ่งโรคติดต่อร้ายแรงที่มีการระบาดในหลายๆ ประเทศทั่วโลก โดยองค์การอนามัยโลกรายงานว่า ตั้งแต่ปี 2546 - 2560 พบผู้ป่วยทั่วโลกรวม 859 คน โดยมีผู้เสียชีวิต 453 คน หรือคิดเป็น 52.7% เลยทีเดียว วันนี้ LDO เลยขอนำข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับโรคไข้หวัดนก รวมถึงวิธีการป้องกันตัวเอง ให้ห่างไกลจากโรคนี้มาฝากกันครับ ตามมาดูกันได้เลย!...

นี่คือชีวิตประจำวันของคุณใช่หรือไม่?แต่ละวันต้องเสี่ยงกับเชื้อโรคมากมาย อาจทำให้เจ็บป่วยได้...!!!...

6 ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เพื่อการสาธารณสุข...

เทคนิค ดูแลสุขภาพให้ปลอดภัย ห่างไกลเชิ้อโรค!...

โพสที่เกี่ยวข้อง

แอลกอฮอล์ เป็นสารเคมีที่เราใช้กันอยู่ในชีวิตประจำวัน  ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม ในภาคครัวเรือน มีแอลกอฮอล์ที่น่าสนใจอยู่สองชนิดที่เราใช้ในชีวิตประจำวันที่เราพบเห็น แอลกอฮอล์ที่ใช้กันทั่วไปนั้นมีอยู่สองชนิดที่มีความสำคัญ คือ เอทิลแอลกอฮอล์ และเมทิลแอลกอฮอล์  ซึ่งอย่างหลังมีโทษถึงแก่ความตายได้หากนำไปใช้ผิด...

ปัจจุบันอุตสาหกรรมของไทยมีส่วนในการนำแอลกกอฮอล์มาใช้ประโยชน์ในอุตสาหกรรมต่างๆมากมาย จึงส่งผลให้มีการแข่งขันกันในธุรกิจแอลกอฮอล์ของไทย รวมถึงมีการนำเข้าสินค้าแอลกอฮอล์เพื่อนำมาใช้ให้เพียงพอกับความต้องการในปัจจุบัน...