องค์การสุราฯ ได้ร่วมสนับสนุนและนำแอลกอฮอล์ไปแจกในงาน Thailand International Half Marathon 2016

องค์การสุราฯ ได้ร่วมสนับสนุนและนำแอลกอฮอล์ไปแจกในงาน Thailand International Half Marathon 2016