หากสั่งซื้อสินค้าทางช่องทางออนไลน์ ต้องมีค่าจัดส่งหรือไม่

เสียค่าขนส่งตามปริมาณการสั่งซื้อ