องค์การสุรา กรมสรรพสามิต ผลิตอะไร

ผลิตและจำหน่ายแอลกอฮอล์บริสุทธิ์ และแอลกอฮอล์แปลงสภาพที่ใช้ในอุตสาหกรรม โดยผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ คือ กากน้ำตาล  (Molasses)

 

คลิกเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่