ผลิตภัณฑ์ขององค์การสุราฯ มีอะไรบ้าง

            1.1 L PURE 95% ผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 95% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมด้านอาหาร เครื่องดื่ม เครื่องสำอาง ฯลฯ ในการผลิตหรือเป็นส่วนผสมในการผลิต รวมถึงใช้ในการทำความสะอาดเครื่องจักรในการผลิตและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือทางการแพทย์ในโรงพยาบาล ตามลักษณะการนำไปใช้ของแต่ละหน่วยงาน

            1.2 ABSOLUTE  L  99.8%   ผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.8% โดยปริมาตร ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย สอดคล้องตามมาตรฐานและยา (Pharmacopoeia) ปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้ในอุตสาหกรรมอาหารและยา รวมถึงใช้เป็นตัวทำละลายในงานวิเคราะห์ทั่วไป

            - เหมาะสำหรับใช้ในงานวิเคราะห์ทดสอบทางอาหารและยา
            - เหมาะสำหรับใช้เป็นวัตถุดิบในการผลิตยา เวชภัณฑ์ และเครื่องสำอาง
            - เหมาะสำหรับใช้เป็นตัวทำละลาย

            1.3 LAB  L  99.9%   ผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9% โดยปริมาตร มีลักษณะเป็นของเหลว ใส ไม่มีสี และมีปริมาณสารเจือปนน้อย ผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติ มีความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในการวิเคราะห์วิจัยที่ต้องการความถูกต้อง และแม่นยำสูง

            - เหมาะสำหรับใช้ในงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์
            - เหมาะสำหรับใช้เป็นสารมาตรฐานในงานทดสอบเชิงปริมาณและคุณภาพ

(Consumer Product)

            1.4 L  CLEAN  SPRAY ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์สเปรย์ ทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก ผลิตจาก เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 95% นำไปผ่านกระบวนการ ให้เป็นแอลกอฮอล์สเปรย์ 70% ทำความสะอาด โดยผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย บรรจุในรูปแบบขวดสเปรย์ พกพาสะดวก ง่ายต่อการใช้งาน และไม่มีสารเคมีเจือปน เหมาะสำหรับหน่วยงาน โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป 

            1.5 L  CLEAN  GEL ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์เจล ชนิดทำความสะอาดมือโดยไม่ต้องล้างออก ผลิตจาก เอทานอล หรือ เอทิลแอลกอฮอล์ที่มีความบริสุทธิ์ 95% นำไปผ่านกระบวนการผลิตให้เป็นแอลกอฮอล์เจล โดยผ่านขั้นตอนการผลิตที่ทันสมัย สะอาด ปลอดภัย บรรจุในรูปแบบขวดพลาสติกใส ชนิดขวดปั๊ม เหมาะสำหรับหน่วยงาน โรงพยาบาล และบุคคลทั่วไป 

 

คลิกเพื่อติดต่อเจ้าหน้าที่