ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี (เอทิล แอลกอฮอล์ แอ็บโซลูท) ...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95 ดีกรี...

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค โดยไม่ล้างออก...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ 99.9 ดีกรี โดยปริมาตร...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 99.8 ดีกรี โดยปริมาตร...

แปลงสภาพ 6ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

เจลทำความสะอาดมือ โดยไม่ต้องใช้น้ำ ป้องกันการสะสมของเชื้อโรค เพื่อการรักษาสุขอนามัย...