ผลิตภัณฑ์ของเรา

แอ็บโซลูท แอล 99.8% (เอทิล แอลกอฮอล์ แอ็บโซลูท) ...

D 70 เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์แปลงสภาพ 70%...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95%...

ผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 96%...

แปลงสภาพ 11ก เป็นผลิตภัณฑ์แอลกอฮอล์ที่เติมแต่งสารแปลงสภาพ ...

แอลกอฮอล์บริสุทธิ์ 95% Isopropyl Alcohol...

แอลกอฮอล์สเปรย์ ใช้ทำความสะอาดมือ โดยไม่ล้างออก...

แล็บ แอล เป็นผลิตภัณฑ์เอทานอล หรือเอทิลแอลกอฮอล์ ที่มีความบริสุทธิ์สูงถึง 99.9%  ...