ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 7 ตำแหน่ง

                  ประกาศ รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบความรู้ความสามารถเฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน) 7 ตำแหน่ง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ