รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา
  2. เจ้าหน้าที่ผลิต ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา

เอกสารแนบ

 

กรอกใบสมัครได้ที่ https://liquor.thaijobjob.com