รับสมัครบุคคลทั่วไปเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ในตำแหน่งหัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7

       ด้วยองค์การสุรา กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครบุคคลทั่วไปที่มีคุณวุฒิ และคุณสมบัติตามที่กำหนดเข้ารับการคัดเลือกเพื่อดำรงตำแหน่งระดับผู้บริหาร ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตำแหน่งที่รับสมัคร

  1. หัวหน้าแผนกกฎหมาย ระดับ 7 จำนวน 1 อัตรา

 

เอกสารแนบ

 

กรอกใบสมัครได้ที่ https://liquor.thaijobjob.com