ประกาศ สมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3

                   ด้วยองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานตำแหน่งนักวิชาการบัญชี ระดับ 3 จำนวน 1 อัตรา ปฏิบัติงาน   ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา  โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร