5 ต.ค. 61 นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม

วันที่ 5 ตุลาคม 2561 นายสามารถ ดวงวิจิตรกุล รองผู้อำนวยการองค์การสุรา เป็นผู้แทนองค์การสุรา กรมสรรพสามิต รับมอบรางวัลองค์กรนวัตกรรมยอดเยี่ยม กลุ่ม Innivative organization ในงาน Innovation Thailand Expo 2018 (ITE) ณ ฮอลล์ 98 ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ