ประกาศ รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 จำนวน 3 ตำแหน่ง

ด้วยองค์การสุรา  กรมสรรพสามิต เป็นรัฐวิสาหกิจในสังกัดกระทรวงการคลัง มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงาน ระดับ 3 ปฏิบัติงาน ณ องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จังหวัดฉะเชิงเทรา โดยมีรายละเอียด ดังนี้

 

ตำแหน่งที่รับสมัคร

      1  นักวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

      2  เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ จำนวน 1 อัตรา

      3  เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม จำนวน 1 อัตรา

 รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ 

ดาวโหลดเอกสารแนบ

ดาวโหลดใบสมัคร