ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ร่วมวิจัย โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล

          ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผู้ร่วมวิจัย โครงการใช้ประโยชน์จากน้ำนมที่เสียหายจากกระบวนการกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์นมเพื่อการผลิตเอทานอล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง  รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสาร