ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebooks) จำนวน 43 ชุด

            ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebooks) จำนวน 43 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ