ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรับกากน้ำตาล 200,000 ลิตร

                 ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารรับกากน้ำตาล 200,000 ลิตร โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ