ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกขนย้ายอุปกรณ์ สิ่งของวัสดุเหลือใช้และทำความสะอาดอาคารมันเส้น จำนวน 1 งาน

                     ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกขนย้ายอุปกรณ์ สิ่งของวัสดุเหลือใช้และทำความสะอาดอาคารมันเส้น จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ