ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอก จำนวน ๔๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อปีบบรรจุแอลกอฮอล์ ขนาดบรรจุไม่น้อยกว่า ๑๘ ลิตร พร้อมฝาปิดในและฝาเกลียวปิดนอก จำนวน ๔๐,๐๐๐ ใบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ