ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสัญญาบริการ (Service Contract) สำหรับเครื่อง GC ๗๘๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

        ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างทำสัญญาบริการ (Service Contract) สำหรับเครื่อง GC ๗๘๙๐ จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ