ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วกลมสีชาขนาดจุ 450 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อขวดแก้วกลมสีชาขนาดจุ 450 ซี.ซี. โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ