ประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อนจากเฮดเดอร์ไปจุดเชื่อมต่ออาคารหมักส่าและหอกลั่นทดแทนของเดิม และเปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                 ประกวดราคาจ้าง จ้างก่อสร้างเปลี่ยนระบบท่อจ่ายไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อนจากเฮดเดอร์ไปจุดเชื่อมต่ออาคารหมักส่าและหอกลั่นทดแทนของเดิม และเปลี่ยนท่อและวาล์วไอน้ำพร้อมหุ้มฉนวนกันความร้อน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารประกวดราคา

ดาวน์โหลดประกาศประกวดราคาจ้าง