ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                    ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารจ่ายแอลกอฮอล์บรรจุรถแท็งก์แบบอัตโนมัติ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ