ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน และบ้านพักรับรอง และปรับปรุงสโมสร บริเวณบ้านพักพนักงานองค์การสุราฯ รวม 2 รายการ

             ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างบ้านพักพนักงาน (แฝด 2 หลัง จำนวน 13 หลัง) และบ้านพักรับรอง และปรับปรุงสโมสร (สหกรณ์เก่า) บริเวณบ้านพักพนักงานองค์การสุราฯ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารประกวดราคา 

 

ราคากลาง