ประกาศ ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน บ้านพักรับรอง และปรับปรุงสโมสร(สหกรณ์เก่า) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                        ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านพักพนักงาน (แฝด 2 หลัง จำนวน 12 หลัง) และบ้านพักรับรอง 1 หลัง และปรับปรุงสโมสร(สหกรณ์เก่า) บริเวณบ้านพักพนักงานองค์การสุราฯ รวม 2 รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ