ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำปี 2562 และจัดจ้างบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับ

                   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพนักงานขับรถ ประจำปี 2562 และจัดจ้างบริการรถตู้โดยสารพร้อมคนขับ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ