ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API) จำนวน 1 งาน

                 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างที่ปรึกษาโครงการจัดทำมาตรฐาน PIC/S GMP สำหรับโรงงานผลิตสารตั้งต้นทางยา (API) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ