ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทจัดหาพนักงานขับรถยนต์ (รถขนส่งแอลกอฮอล์) จำนวน 2 อัตรา

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริษัทจัดหาพนักงานขับรถยนต์ (รถขนส่งแอลกอฮอล์) จำนวน 2 อัตรา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวโหลดเอกสารแนบ