ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งถังตกตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

                                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งถังตกตะกอน ขนาดไม่น้อยกว่า 150 ลูกบาศก์เมตรต่อชั่วโมง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)  รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ