ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจประเมินให้การรับรองคุณภาพ FSSC-V4,ISO 22000 2005-2013,TAS 9023-2007,TAS 9024-2007 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ

                      ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างหน่วยงานภายนอก เพื่อตรวจประเมินให้การรับรองคุณภาพ FSSC-V4,ISO 22000 2005-2013,TAS 9023-2007,TAS 9024-2007 จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะ รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ