ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างคณะที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวน 1 งาน

                   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาจ้างคณะที่ปรึกษาโครงการประเมินประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ (Eco-Efficiency) จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ