ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลลินทรีย์แบบแนวตั้ง

                ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อจุลลินทรีย์แบบแนวตั้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ