ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มมกราคม - ธันวาคม 2562)

                   ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาพยาบาล ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มมกราคม - ธันวาคม 2562) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ