ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012

                    ประกาศ ผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาเพื่อพัฒนาระบบบริหารจัดการความต่อเนื่องทางธุรกิจ ISO 22301:2012 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ