ประกาศ ขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 8 รายการ

           องค์การสุรา กรมสรรพสามิต จะทำการขายทอดตลาดทรัพย์สินรถยนต์ จำนวน 8 รายการดังนี้
                  - รถยนต์ทะเบียน 82-0526 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33H
                  - รถยนต์ทะเบียน 82-0527 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33H
                  - รถยนต์ทะเบียน 82-0528 ฉช รถยนต์บรรทุก 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทรนเนอร์ ยี่ห้อ ISUZU รุ่น FTR 33H
                  - รถยนต์ทะเบียน 81-6984 ฉช รถยนต์บรรทุกพร้อมแท็งค์ (ตัวแม่) ยี่ห้อ ISUZU สีขาว-น้ำตาล 6 ล้อ
                  - รถยนต์ทะเบียน 81-8731 ฉช รถยนต์ 10 ล้อ (เฉพาะตัวรถ)
                  - รถยนต์ทะเบียน 81-8732 ฉช รถยนต์ 10 ล้อ (เฉพาะตัวรถ)
                  - รถยนต์ทะเบียน 81-4301 ฉช รถยนต์ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์อลูมิเนียม (แห้ง)
                  - รถยนต์ทะเบียน 81-4302 ฉช รถยนต์ 6 ล้อ พร้อมติดตั้งตู้คอนเทนเนอร์อลูมิเนียม (แห้ง)
          โดยวิธีประมูลปากเปล่า ในวันที่ 17 มกราคม 2562 ตั้งแต่เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป รายละเอียดเพิ่มเติมตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ

ดาวน์โหลดราคากลาง