ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 117025:2017 จำนวน 1 งาน

             ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างที่ปรึกษาโครงการเตรียมความพร้อมในการยื่นขอการรับรองระบบมาตรฐาน ISO/IEC 117025:2017 จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ