ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบอุณหภูมิในถังหมักส่า (ถัง F) เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา (RD)

              ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงระบบอุณหภูมิในถังหมักส่า (ุถัง F) เพื่อใช้ในงานวิจัยและพัฒนา (RD) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ