ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันบ่อน้ำดิบ (บ่อ318) ความยาว 730 เมตร จำนวน 1 งาน

                    ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมคันบ่อน้ำดิบ (บ่อ318) ความยาว 730 เมตร จำนวน 1 งาน รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

ดาวน์โหลดเอกสารแนบ