ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding)

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา (Notebook)จำนวน 24 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์( e-bidding) รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

เอกสารแนบ