ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก L-ring ขนาด 200 ลิตร สีน้ำเงิน น้ำหนัก 8.5-10.5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง

                  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก L-ring ขนาด 200 ลิตร สีน้ำเงิน น้ำหนัก 8.5-10.5 กิโลกรัม จำนวน 200 ถัง โดยวิธีการเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ