ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก LDO ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาว HDPE (มี Logo ตัว L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

                          ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อถังพลาสติก LDO ขนาดจุ 18 ลิตร/สีขาว HDPE (มี Logo ตัว L) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง รายละเอียดตามเอกสารแนบ

 

 

เอกสารแนบ